Pojištění firem

Při naší činnosti pro klienty spolupracujeme se všemi domácími a i řadou zahraničních pojišťoven. Umíme najít nejlepší cenu při dodržení kvality pojištění. Po uzavření pojištění přebíráme trvalou péči o jeho udržování a podílíme se i na řešení pojistných událostí.

Nabídka pojistných produktů:

Pojištění majetku

 • Požární rizika
 • Živelná rizika
 • Odcizení
 • Úmyslné poškození – vandalizmus

Pojištění vozidel (motorových i nemotorových, kolejových)

Pojištění letadel, námořních a říčních lodí

Pojištění technických rizik

 • Pojištění strojů
 • Pojištění elektroniky
 • Pojištění přerušení provozu
 • Stavebně – montážní pojištění

Pojištění speciálních rizik

 • Energetických, jaderných
 • Petrochemických
 • Báňských
 • Environmentálních
 • Zemědělských

Pojištění odpovědností za škodu

 • Všeobecná odpovědnost
 • Odpovědnost manažerů
 • Profesní odpovědnost
 • Odpovědnost za výrobek
 • Smluvní a speciální odpovědnost

Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

Pojištění přepravovaného nákladu

Pojištění úvěrů, pohledávek, kaucí

Pojištění různých finančních ztrát

Pojištění právní ochrany

Pojištění proti aktu terorismu a sabotáže

Válečná rizika

 • O nás

 • FINSEA s.r.o., zapsána pod spisovou značkou C 64312 vedenou u Krajského soudu v Ostravě, poskytujeme komplexní servis v oblasti finančního a pojišťovacího trhu.

  Služby poskytujeme na základě registrace u České národní banky, blíže na https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB45.LOGIN_A?p_lang=cz&p_err=8

  Jsme členem makléřské sítě INSIA a.s. a v rámci své činnosti finančního poradenství zastupujeme, jako vázaný zástupce investičního zprostředkovatele, investičního zprostředkovatele společnost Insia Plus s.r.o. Oba subjekty jsou registrované u ČNB.

 • Sledujte nás na