Pojištění firem

Při naší činnosti pro klienty spolupracujeme se všemi domácími a i řadou zahraničních pojišťoven. Umíme najít nejlepší cenu při dodržení kvality pojištění. Po uzavření pojištění přebíráme trvalou péči o jeho udržování a podílíme se i na řešení pojistných událostí.

Nabídka pojistných produktů:

Pojištění majetku

 • Požární rizika
 • Živelná rizika
 • Odcizení
 • Úmyslné poškození – vandalizmus

Pojištění vozidel (motorových i nemotorových, kolejových)

Pojištění letadel, námořních a říčních lodí

Pojištění technických rizik

 • Pojištění strojů
 • Pojištění elektroniky
 • Pojištění přerušení provozu
 • Stavebně – montážní pojištění

Pojištění speciálních rizik

 • Energetických, jaderných
 • Petrochemických
 • Báňských
 • Environmentálních
 • Zemědělských

Pojištění odpovědností za škodu

 • Všeobecná odpovědnost
 • Odpovědnost manažerů
 • Profesní odpovědnost
 • Odpovědnost za výrobek
 • Smluvní a speciální odpovědnost

Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

Pojištění přepravovaného nákladu

Pojištění úvěrů, pohledávek, kaucí

Pojištění různých finančních ztrát

Pojištění právní ochrany

Pojištění proti aktu terorismu a sabotáže

Válečná rizika

 • O nás

 • FINSEA s.r.o., zapsána pod spisovou značkou C 64312 vedenou u Krajského soudu v Ostravě, poskytujeme komplexní servis v oblasti finančního a pojišťovacího trhu.

  Služby poskytujeme na základě registrace u České národní banky č.056899PPZ

  Teritorium naší činnosti je Česká republika, ve spolupráci s partnerskou společností Concorde spol. s r.o. realizujeme činnost i na území Slovenské republiky.

 • Sledujte nás na