Pojištění

 • Pijištění firem

 • Při naší činnosti pro klienty spolupracujeme se všemi domácími a i řadou zahraničních pojišťoven. Umíme najít nejlepší cenu při dodržení kvality pojištění. Po uzavření pojištění přebíráme trvalou péči o jeho udržování a podílíme se i na řešení pojistných událostí.

  Nabídka pojistných produktů:

  Pojištění majetku

  • Požární rizika
  • Živelná rizika
  • Odcizení
  • Úmyslné poškození – vandalizmus

  Pojištění vozidel (motorových i nemotorových, kolejových)

  Pojištění letadel, námořních a říčních lodí

  Pojištění technických rizik

  • Pojištění strojů
  • Pojištění elektroniky
  • Pojištění přerušení provozu
  • Stavebně – montážní pojištění

  Pojištění speciálních rizik

  • Energetických, jaderných
  • Petrochemických
  • Báňských
  • Environmentálních
  • Zemědělských
 • Pojištění odpovědností za škodu

  • Všeobecná odpovědnost
  • Odpovědnost manažerů
  • Profesní odpovědnost
  • Odpovědnost za výrobek
  • Smluvní a speciální odpovědnost

  Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

  Pojištění přepravovaného nákladu

  Pojištění úvěrů, pohledávek, kaucí

  Pojištění různých finančních ztrát

  Pojištění právní ochrany

  Pojištění proti aktu terorismu a sabotáže

  Válečná rizika

 • Pojištění osob

 • Základní součástí pojistné ochrany osob je bezpochyby kvalitní životní a úrazové pojištění. Na ně navazuje pojištění rodinných domů, vybavení domácností, automobilů, odpovědnosti za škodu a dalších druhy pojištění. Pro každého klienta vyhledáme optimální řešení z nabídky všech pojišťoven na trhu.

  • pojištění života a zdraví
  • pojištění aut
  • pojištění majetku
  • pojištění odpovědnosti, včetně škody způsobené zaměstnavateli a profesní odpovědnost
  • cestovní pojištění
  • pojištění právní ochrany
  • pojištění zvířat
 • O nás

 • FINSEA s.r.o., zapsána pod spisovou značkou C 64312 vedenou u Krajského soudu v Ostravě, poskytujeme komplexní servis v oblasti finančního a pojišťovacího trhu.

  Služby poskytujeme na základě registrace u České národní banky, blíže na https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB45.LOGIN_A?p_lang=cz&p_err=8

  Jsme členem makléřské sítě INSIA a.s. a v rámci své činnosti finančního poradenství zastupujeme, jako vázaný zástupce investičního zprostředkovatele, investičního zprostředkovatele společnost Insia Plus s.r.o. Oba subjekty jsou registrované u ČNB.

 • Sledujte nás na